Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Strategický plán rozvoje města Aše 2021–2030

Strategický plán nám ukazuje směr a cestu, po které se musíme vydat, aby byla Aš bezpečné a inkluzivní město plné příležitostí pro stávající obyvatele i nově příchozí všech generací, kde bude zajištěna vysoká kvalita života – společně za hranice možností.

svého souseda si vAš

V roce 2030 se občané Aše společně potkávají na různých společenských a komunitních akcích, poznávají své kultury a inspirují se. Aš je bezpečné a inkluzivní město pro všechny, jak pro své stávající obyvatele, tak i pro nově příchozí, a přináší jim mnoho příležitostí – tak vnímáme naší vizi „společně za hranice možností" z pohledu tohoto cíle.

do města vyrAš

V roce 2030 Aš láká atraktivním vzhledem své občany i turisty k trávení volného času ve městě. Lidé se rádi potkávají na hezkých náměstích a v ulicích. Více lidí v ulicích vede ke vzniku malých podniků a oživení města. „Společně za hranice možností” se vydáváme skrze prostor města, který využíváme všichni a překonáváme jeho vnitřní i vnější fyzické hranice.

hranice smAš

Aš v roce 2030 těží ze své blízkosti Německa všemi směry. České děti navštěvují jazykové školy i školky přímo v Aši. Děti obou států se účastní společných projektů a aktivit. Občané příhraničí jezdí mezi městy volně a neřeší, kde nakupují nebo spotřebovávají služby. Všichni společně jezdíme za naše státní hranice a neomezujeme se jen možnosti v našem regionu.

práci u nás splAš

Aš v roce 2030 nabízí kvality malého města v blízkosti přírody a zároveň dobrou občanskou obslužnost. Ve městě není obtížné založit podnikání ani jej udržet díky nízké konkurenci ve službách a počtu potenciálních zákazníků. Mladí lidé po vysoké škole se vracejí a zakládají rodiny a podnikání v čistém městě s dobrou dostupností bydlení.

zelená se Aš

Město se nachází v krásné přírodě v blízkosti hor. Má dostatek přírodních zdrojů a aktivně se připravuje na klimatickou změnu. Město podporuje elektromobilitu a alternativní paliva a se zaváděním inovací v oblasti energetických úspor začíná u svých budov. Hranice jsou v pojetí naší vize zelené a oblast je ideální pro využití alternativních a chytrých řešení, proto se nebojme hranice překonat a být inspirací pro další města.

Aš poznAš

Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých občanů. Aš je známá pro svou panenskou přírodu a nabízí mnoho vyžití pro místní obyvatele i turisty z republiky z Německa. Cestovní ruch je v souladu s principy udržitelnosti. Ve městě je dostatek služeb navázaných na cestovní ruch.

úřad je vAš

Město otevřeně a přehledně komunikuje s občany pomocí svých online i offline kanálů. Radnice pravidelně pořádá veřejná projednání, kde občané mohou vyjádřit svůj názor. Úřad následuje moderní trendy, rozvíjí svůj lidský potenciál, komunikuje uvnitř i vně a většinu věcí řeší online. Překonáváme tak hranice našich možností a posouváme služby blíže občanům.

Menu