Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Kontakty na oddělení regionálního rozvoje

Lidé, kteří se starají.

Martina Sandman Orenčáková

tel: 354 524 254  

email:  [email protected]

 

Chcete se na něco zeptat? Rádi vám odpovíme

Menu