Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, tam, kde začíná Česko, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované rozvojovým projektům v Aši.

Chceme každému občanovi umožnit, aby svým názorem mohl přispět k budoucnosti města, ve kterém žije. Společně jsme vytvořili Strategický plán rozvoje města Aše. Nyní podle něj plánujeme dále. Aktuální projekty naleznete ve "Strategii". Máte nápad na zlepšení života ve městě? Navrhnout jej můžete pod záložkou "Participativní rozpočet". Město tvoří jeho občané, ne domy! 

Aktuálně

29. 6. 2023

Projekt Komunitní zahrádky připraven k realizaci

   
Otevřít Projekt Komunitní zahrádky připraven k realizaci

13. 6. 2023

Začli jsme s realizací Hmatového planetaria

Po schválení realizace projektu Zastupitelstvem města jsme začali s realizací projektu Hmatového planetária, které vzešlo z návrhů občanů města. Navázali jsme spolupráci s hvězdárnou v Karlových Varech, která nám poskytuje odborné konzultace. Zároveň jsme oslovili Základní školu v Kamenné ulici a do...
Otevřít Začli jsme s realizací Hmatového planetaria

5. 6. 2023

Hlasování pro návrhy v participativním rozpočtu

Hlasovat pro některý z projektů v rámci participativního rozpočtu můžete nyní také prostřednictvím anketního lístku. Anketní lístek doručte: -  osobně na oddělení regionálního rozvoje v budově radnice p. Martina Sandman Orenčáková– přízemí za výtahem (U Radnice ½, Aš) -  na rec...
Otevřít Hlasování pro návrhy v participativním rozpočtu

11. 5. 2023

Aktualizace Strategického plánu města 2023

Záměrem strategického plánu města, vypracovaném v roce 2020, bylo nastavit směr, kterým se bude naše město ubírat. Mnoho projektů, malých i velkých, se již podařilo realizovat. Mnoho dalších nás čeká. Od roku 2020 se toho mnoho změnilo. Nejen v souvislosti s pandemií Covidu, ale ro...
Otevřít Aktualizace Strategického plánu města 2023

15

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací ve městě.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města, jeho velikosti a následného přínosu. 

Menu