Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Město v datech

Město v datech

Aš míří správným směrem, tady jsou nejzajímavější údaje o našem měste za rok 2021!

1.místo

V kvalitě středních škol v kraji

Nej

Nejfrekventovanější přechod mezi ČR a Německem je Aš - Selb

3.místo

V kvalitě ovzduší v kraji

12 483

Pro tolik lidí jsme trvalým domovem

116

Počet narozených dětí

1108

Aktivních podnikatelů a živnostníků

7 z 10

Našich obyvatel tráví svůj volný čas nejraději v Aši a okolí

31mil. Kč

Putuje ročně do kultury a sportu

82%

Respondentů výzkumu je spokojeno se sportovním vyžití v Aši

34metrů

Má naše rozhledna, která je z Bismarckových rozhleden nejvyšší v ČR a 3. nejvyšší na světě

666m n. m.

Nepropadli jsme ďáblu. Toto je naše nadmořská výška

150let

Slavíme výročí získání titulu města

Menu