Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Město v datech

Město v datech

Aš míří správným směrem, tady jsou nejzajímavější údaje o našem měste!

1.místo

V kvalitě středních škol v kraji

Nej

Nejfrekventovanější přechod mezi ČR a Německem je Aš - Selb

2.místo

V kvalitě ovzduší v kraji

13 479

Pro tolik lidí jsme trvalým domovem

115

Počet narozených dětí v roce 2020

1093

Aktivních podnikatelů a živnostníků

7 z 10

Našich obyvatel tráví svůj volný čas nejraději v Aši a okolí

31mil. Kč

Putuje ročně do kultury a sportu

82%

Respondentů výzkumu je spokojeno se sportovním vyžití v Aši

34metrů

Má naše rozhledna, která je z Bismarckových rozhleden nejvyšší v ČR a 3. nejvyšší na světě

666m n. m.

Nepropadli jsme ďáblu. Toto je naše nadmořská výška

150let

Oslavíme jako město v roce 2022

Menu