Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Jaké témata vás zajímají?

Stav projektu

Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou

Otevřít Rekonstrukce komunikací v ulicích Petra Bezruče a Tylova a parkoviště u domu s pečovatelskou službou
Menu