Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Participativní rozpočet Aš 2022

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Pojďte se s námi pokusit realizovat vaše sny a nápady. Město Aš má dlouhodobě zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování, a proto jsme se rozhodli přizvat občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Podané návrhy

Podívejte se jaké projekty navrhli vaši sousedé, podpořte projekty sdílením na sociální sítě, nebo o nich diskutujte v komentářích. Pokud nevíte, jak na podání projektu prostudujte si Pravidla nebo kontaktujte koordinátora participativního rozpočtu.

Kontakt: Mgr. Stanislav Kříž
[email protected]
605261725

Jak to funguje

1.

1. března–30. dubna 2022: Přihlašování projektů

Začněte tím, že si prostudujete pravidla a výzvu participativního ročníku 2022. Můžete navrhnout pouze jeden projekt do maximální výše 200 tis. Kč, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. Pozemky, které patří městu si můžete ověřit zde v kartě Výběr map/Majetek obce.

2.

1. května – 30. června 2022: Posuzování proveditelnosti projektů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Svůj projekt v této etapě už nebudete moci upravit, pouze smazat.

 

Přidat návrh
3.

1. září - 15. říjen 2022: Hlasování o vítězných projektech

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás bude mít k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. Hlasovat můžete pro jeden nebo více projektů, které podle vás nejvíce pomůžou k zlepšení života v Aši. Hlasovat můžete elektronicky nebo písemně formou anketního lístku.

Menu