Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Chci navrhnout projekt

Jaké témata vás zajímají?

Uzamykatelný přístřešek pro odpadkové kontejnery

Uzamykatelný přístřešek pro odpadkové kontejnery

Otevřít Uzamykatelný přístřešek pro odpadkové kontejnery
Menu