Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, tam, kde začíná Česko, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované tvorbě strategického plánu rozvoje města Aš.

Smyslem této stránky je umožnit každému, aby svými názory mohl ovlivnit budoucnost města, ve kterém žije.  Cílem je motivovat vás občany k zapojení do tvorby Strategie rozvoje Aše, která bude podkladem pro zadávání konkrétních projektů. Pojďte se pokusit s námi realizovat Vaše sny a nápady. Sledujte aktuality, nebo se podívejte naše nadcházející a uplynulé akce! Vaše aktivita je vítána a je samozřejmě zcela dobrovolná.

Aktuálně

Jak to bude pokračovat dál?

10.6. 2021

Jak to bude pokračovat dál?

Jak už víte, do konce května bylo možné přidávat projekty, které se stanou součástí hlasování ještě v letošním roce.
Otevřít Jak to bude pokračovat dál?
Měníme svou doménu, ale vše ostatní zůstává.

04.6. 2021

Měníme svou doménu, ale vše ostatní zůstává.

Malý dárek v podobě jednodušší domény jsme si pro vás připravili jako odměnu za vaši vysokou aktivitu  v navrhování projektů.
Otevřít Měníme svou doménu, ale vše ostatní zůstává.
Vaše návrhy, naše inspirace

01.6. 2021

Vaše návrhy, naše inspirace

Během celé doby, kdy je spuštěna platforma PinCity sbíráme od vás nápady a návrhy. A musíme říct, že je jich opravdu hodně! 
Otevřít Vaše návrhy, naše inspirace
Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?

25.5. 2021

Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?

V březnu a dubnu probíhalo mezi obyvateli Aše dotazníkové šetření. Komplexní dotazník určen převážně pro dospělé, hlavně svou náročnosti, byl k dispozici online a vyšel i v Listech Ašska 3. 3. 2021....
Otevřít Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?

36

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací uvnitř města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města Aš, jeho velikosti a následného přínosu. 

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

48

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Váš hlas nám dá doporučení, jak měnit naše město

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme vaše návrhy. Řekněte nám, jak ještě zlepšit kvalitu života ve městě.
Zapojte se a navrhněte vlastní projekt. 

Menu